Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Kop van Drenthe in 2018 van Manen W. 2018 2018/62
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2017 Slaterus R. 2018 2018/37
Jaar van de Kievit Roodbergen M., van der Jeugd H., van der Wal J., van Els P. & Teunissen W. 2018 2017/27
Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken Kleyheeg E. & van den Bremer L. 2018 2018/51
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2016 Slaterus R. 2018 2018/18
De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018 Romke Kleefstra & Michel Klemann 2018 2018/85
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09
Broedvogels van Boswachterij Garderen en de Bennekomse Meent in 2018 Deuzeman S. & Verstrael T. 2018 2018/63
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2018 Jager K., Postma J. & Scholten S. 2018 2018/73