Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van het Landgoed Eerde in 1996 Ottens H. J. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/16
Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1995 Boele A. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 95-28, IKC-Natuurbeheer coproductie 11
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1993/94 Voslamber B. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 96/01, RIZA-rapport BM95-15
De broedvogels van de Greffelkamp in 1996 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/17
Evaluatie soortgerichte instrumenten vogels Zollinger R. & Hagemeijer W. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/03
Broedvogels van de Brunssummerheide 1975-96 Hustings F. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/11
De broedvogels van de duinen op Voorne & Goeree Klemann M. C. M. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/10
Watervogelconcentraties rondom Sneek Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/01
Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1994/95 SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/04, RIZA-rapport BM 95-27, IKC-Natuurbeheer coproductie 10
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02