Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1669
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Vogelonderzoek Demonstratieproject Natuurbraak 1996 Voslamber B. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/04
Waterdatabase Beneden Rivierengebied: inhoud en volledigheid Zollinger R. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 96-07
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1993/94 Voslamber B. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 96/01, RIZA-rapport BM95-15
Broedvogels van Broekhuizen en De Wildeman in 1996 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/03
Broedvogels van Rozendaal in 1996 Erhart F. C. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/14
Broedvogels van het Landgoed Eerde in 1996 Ottens H. J. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/16
Broedvogels van het gebied Ade eo in 1995 Groot H. & Lubbers G. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/05
Watervogelconcentraties rondom Sneek Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/01
Broedvogels van de Oeverlanden bij Nunspeet in 1995 van Manen W. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/02
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02