Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1524
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Rode en Oranje Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland van Kleunen A., van Winden E., Dreef C., Foppen R. & van Roomen M. 2016 2016/01
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016 van Turnhout C. & Majoor F. 2016 2016/55
Tellingen van Grutto’s en andere weidevogels in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in 2015 Slaterus R. 2016 2016/16
Trektellingen in Nederland in 2015 Hustings F., Troost G. & Boele A. 2016 geen rapportnummer
Validation BioScore 2.0 distribution maps for breeding birds Kampichler C. & Sierdsema H. 2016 2016/06
Verkennende botentelling rondom IJburg in 2015/16 Klassen O. 2016 2016/22
Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970 Vergeer J.-W., Arts F., Lilipaly S., Hoekstein M. & Strucker R. 2016 2016/09
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van het agrarisch gebied in Noord-Brabant Sierdsema H. & Kampichler C. 2016 2016/36
Watervogels in het Lauwersmeer 2012/13-2014/15 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/14
Watervogels in het Lauwersmeer in 2015/2016 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/43