Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C. 2018 2018/14
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 & 2017 Ens B.J., van Winden E., Kleefsta, R., Vroom M. & van der Zee E. 2018 2018/26 / A&W rapport 2476 / Karekiet rapport
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2017/18 Roy Slaterus 2018 2018/87
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts 2018 2018/10
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant Henk Sierdsema en Christian Kampichler 2018 2018/66
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2017/2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/84
Watervogels in Nederland in 2015/2016 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2018 2018/07 RWS-rapport BM 18.08