Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Effecten van de aanleg en ingebruikname van de Oostelijke Rondweg Veenendaal op Broedvogels Van den Bremer L. & van Kleunen A. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/03
Pilotstudie Grauwe Ganzen in De Deelen, 2007-2010 Voslamber B. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/02
Effect van nestbezoek en onderzoek op weidevogels Goedhart P.W., Teunissen W.A. & Schekkerman H. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/01
Grauwe Ganzen, Axelse Kreek 2009 Voslamber B. 2009 SOVON Onderzoeksrapport 2009/16
Trends van vogels in het Beneden Rivierengebied in vergelijking met Nederland en Natura 2000 doelen van Roomen M. , van Kleunen A. , van Winden E. & van Turnhout C. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/15
Preventie van vogelschade bij fruitbedrijven; Verkennende veldtoets met de Firefly Bird Diverter op bedrijven met Conference peren van den Bremer, L. De Boer P. & Klaassen O. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/14
Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied Teunissen W.A., Ottens H.J., Roodbergen M., Koks B., Arisz J. & Willems F. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/13
Integrale gebiedsmonitoring weidevogelbeheer Teunissen W. A. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/12
Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning Wiersma P., Roodbergen M., Goedhart P.W. & Ens B.J. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/11
Voortoets Landelijke NB-wetvergunning militaire vliegactiviteiten Lemaire A. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/10