Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Effectiviteit van opvanggebied voor zomerganzen bij Tetjehorn Voslamber B., Maartense K., Kleefstra R., de Boer V. & Stahl J. 2013 2013/70
Voorstudie Jaar van de Spreeuw 2014 van Turnhout C. & van den Bremer L. 2013 2013/71
Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Majoor F. & Voslamber B. 2013 2013/74
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2013 Slaterus R., Jager K. & Postma J. 2013 2013/75
Nationale Tuinvogeltelling 2013 de Jong A.J. & Sierdsema H. 2013 2013/76
Broedsucces weidevogels en vossenpredatie Gijsbertsen J. & Teunissen W.A. 2013 2013/77
Toelichting op geleverde vogelinformatie voor de Vogelrichtlijnrapportage 2008-2012 van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Zoetebier D., Boele A., Sierdsema H., van Turnhout C., Hornman M. & Hustings F. 2013 2013/78
Broedvogels van It Easterskar in 2013 Jager K. & Kleefstra R. 2014 2014/01
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2013 Kleefstra R. 2014 2014/02
Broedvogels van Wikelerbosk in 2013 Jager K. 2014 2014/03