Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Kop van Drenthe in 2018 van Manen W. 2018 2018/62
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2017/2018 Roy Slaterus 2018 2018/52
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2017 Slaterus R. 2018 2018/37
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2017/2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/84
Broedvogels van Boswachterij Garderen en de Bennekomse Meent in 2018 Deuzeman S. & Verstrael T. 2018 2018/63
Broedvogels van de Klencke in 2018 Willem van Manen 2018 2018/79
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Botentelling rondom IJburg in 2017/18 Roy Slaterus 2018 2018/88
Broedvogels van Waalenburg en Dijksmanshuizen in 2018 Lieuwe Dijksen & Vincent de Boer 2018 2018/81
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01