Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1669
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van het relatienotagebied Arkemheen in 1995 Kwint N. D. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/09
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1993/94 Voslamber B. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 96/01, RIZA-rapport BM95-15
Broedvogels van Schildhoek en Sennerplaat in 1996 Koopmans M. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/13
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993 Koks B. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/03
Broedvogels van het gebied Ade eo in 1995 Groot H. & Lubbers G. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/05
Broedvogels van Rozendaal in 1996 Erhart F. C. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/14
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02
Vogelonderzoek Demonstratieproject Natuurbraak 1996 Voslamber B. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/04
Waterdatabase Beneden Rivierengebied: inhoud en volledigheid Zollinger R. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 96-07
Monitoring van Belangrijke Vogelgebieden in Nederland van Roomen M. W. J. & Vogel R. L. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/02