Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van Boswachterij Nunspeet in 1995 van Manen. W. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/01
Broedvogels van het gebied Ade eo in 1995 Groot H. & Lubbers G. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/05
Watervogelconcentraties rondom Sneek Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/01
Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1994/95 SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/04, RIZA-rapport BM 95-27, IKC-Natuurbeheer coproductie 10
De broedvogels van het Liesbos in 1995 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 96/06
Broedvogels van Schildhoek en Sennerplaat in 1996 Koopmans M. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/13
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993 Koks B. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/03
Vogelonderzoek Demonstratieproject Natuurbraak 1996 Voslamber B. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/04
Waterdatabase Beneden Rivierengebied: inhoud en volledigheid Zollinger R. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 96-07
Monitoring van Belangrijke Vogelgebieden in Nederland van Roomen M. W. J. & Vogel R. L. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/02