Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1664
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2018 Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt K. 2019 2019/22
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018 Bruno J. Ens, Erik van Winden, Romke Kleefstra, Marjan Vroom & Els van der Zee 2019 Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556 / Karekiet rapport @@@
Onderzoek Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant Henk ten Holt (Bureau ZET), Henk Sierdsema, Christian Kampichler, Loes van den Bremer (Sovon) 2019 2019/08
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2018/19 Slaterus R. 2019 2019/72
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt 2019 2019/02
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2019 2019/91
Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer van Turnhout C., Foppen R. & Zoetebier D. 2019 2019/85
Soortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Marijn Nijssen, Susan Martens, Petra Verburg 2019 2019/76
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84
Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van Soorten Van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Hornman M., Boele A., Kampichler C., Zoetebier D., Sierdsema H. & van Turnhout C. 2019 2019/77