Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1656
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Verspreidingskaarten van enkele weidevogels in ZW-Fryslân Sierdsema H. 2021 2021/38
Vogelsoorten in de provincie Fryslân waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn Alefs P., van Els P., Foppen R. & Vogel R. 2021 2021/06
Vogels op en rond nertsenbedrijven in Nederland Bas Hissel, Roy Slaterus, René Janssen & Jacintha van Dijk 2021 2021/20
Watervogels in Nederland in 2018/2019 Menno Hornman, Marwa Kavelaars, Kees Koffijberg, Fred Hustings, Erik van Winden, Paul van Els, Romke Kleefstra, Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Leo Soldaat 2021 2021/01 RWS BM 21.08
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 Roy Slaterus, Paul van Els & André van Kleunen 2020 2020/72
ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 André van Kleunen, Paul van Els & Roy Slaterus 2020 2020/73
Annual survival estimation and population modelling for Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2020 2020/90
Botentelling rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/79
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020 2020/26