Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1495
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C. 2018 2018/14
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts 2018 2018/10
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Watervogels in Nederland in 2015/2016 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2018 2018/07 RWS-rapport BM 18.08
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017 2017/34
Botentelling rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/63
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05