Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 Kleefstra R. 2020 2020/85
Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020 Vincent de Boer 2020 2020/43
Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit Dick Melman, Erik Kleyheeg, Tim Visser, Ernst Oosterveld, Maja Roodbergen, Wolf Teunissen, Thalisa Slier 2020 2020/12
Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2020 2020/03
Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2020 2020/91
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag - rapportage tot en met monitoringjaar 2019 Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rapppoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2020 2020/25
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Achtergrondrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen & Petra Verburg 2020 2020/32
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Hoofdrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen, Petra Verburg 2020 2020/29
Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe Vogel R. 2020 2020/02
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/78