Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1567
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 Jager K. & Postma J. 2019 2019/87
Broedvogels in Nederland in 2017 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2019 2019/04
Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces Peter de Boer 2019 2019/07
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 Postma P. & Koffijberg K. 2019 2019/28
Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 Symen Deuzeman 2019 2019/17
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17 Kees Koffijberg & Erik van Winden 2019 2019/26
Important Bird Areas in the Netherlands 2019. van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 2019/78
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2018: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden H. Schekkerman, G.J. Gerritsen & J. Hooijmeijer 2019 2019/14