Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1616
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van ANV van Ade in 2006 Slaterus R. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-34
Weidevogels van ANV Tusken Tsjûkemar en Tsjonger in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/61
Weidevogels van ANV Tusken Sleatergat en Wellesleat eo in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/43
Weidevogels van ANV Tusken Skarren en Marren in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/59
Weidevogels van ANV Tusken Skarren en Marren Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/40
Weidevogels van ANV Tusken Marren en Fearten Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/36
Weidevogels van ANV Tusken Boam en Swette Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/42
Weidevogels van ANV Scharmer in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/41
Weidevogels van ANV Oost-Groningen Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/56
Weidevogels van ANV Om 'e Koaien in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/39