Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1616
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van ANV Vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/52
Weidevogels van ANV Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Oer de Wjuk in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/63
Weidevogels van ANV Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/62
Weidevogels van ANV Vereniging Kop van de NOP in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/66
Weidevogels van ANVVereniging Eastermar's Lânsdouwe in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/50
Weidevogels van ANV Vereniging De Fjûrlannen in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/64
Weidevogels van ANV Vereniging boerenbelang Schiermonnikoog in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/70
Weidevogels van ANV Vereniging agrarisch natuurbeheer en ganzenopvang Ameland in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/67
Weidevogels van ANV Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/49
Weidevogels van ANV Van Ade Stag in 2009 Kragten S. & Boon L. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/21