Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1556
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van ANV Vereniging Kop van de NOP in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/66
Weidevogels van ANVVereniging Eastermar's Lânsdouwe in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/50
Weidevogels van ANV Vereniging De Fjûrlannen in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/64
Weidevogels van ANV Vereniging boerenbelang Schiermonnikoog in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/70
Weidevogels van ANV Vereniging agrarisch natuurbeheer en ganzenopvang Ameland in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/67
Weidevogels van ANV Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/49
Weidevogels van ANV Van Ade Stag in 2009 Kragten S. & Boon L. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/21
Weidevogels van ANV van Ade in 2006 Slaterus R. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-34
Weidevogels van ANV Tusken Tsjûkemar en Tsjonger in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/61
Weidevogels van ANV Tusken Sleatergat en Wellesleat eo in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/43