Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1616
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer 'Ons Belang' in 2007/2008 De Boer V. & Marx L. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/37
Weidevogels van Vereniging Tusken Tsjûkemar en Tsjonger Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/60
Weidevogels van Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal in 2007 Janssen E. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007-27
Weidevogels van Vereniging Meervogel in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/44
Weidevogels van Vereniging Kop van de NOP Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/34
Weidevogels van Vereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/54
Weidevogels van Vereniging Boeren met ganzen Terschelling Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/57
Weidevogels van Vereniging boerenbelang Schiermonnikoog Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/59
Weidevogels van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Alde Delte in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/46
Weidevogels van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/49