Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1653
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Winteropvang voor akkervogels in Zeeland Roodbergen M., Teunissen, W. & Liefting M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/22
Winteropvang voor akkervogels Roodbergen M, Teunissen W. & Liefting M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/18
Wilde Vogels op en rond pluimveebedrijven, juli/augustus 2006 Voslamber B. 2006 SOVON-informatierapport 2006/08
Wilde vogels op en rond pluimveebedrijven Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/18
Wettelijke implicaties van aanvaringsrisico's van vogels met windmolens Verburg P. & Vogel R. L. 2007 SOVON-informatierapport 2007/15
Westkapelle; Een quick-scan van broedvogels, niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna en de Nauwe Korfslak Vergeer J. W, Boer V. de & Kalkman V. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/15
Wespendieven op de Brabantse Wal in 2008 Ottens H. J. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/21
Weidevogels van Vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/55
Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Smelnes Singellan Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/46
Weidevogels van Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Mar en 't Reit in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/42