Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1616
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2017 Vincent de Boer & Kees Koffijberg 2017 2017/48
Zomerganzen in de Provincie Groningen in 2016 de Boer V. & Koffijberg K. 2016 2016/49
Zomerganzen in de provincie Fryslan in 2016 Koffijberg K. 2016 2016/50
Zoete Rijkswateren Van der Weide. 2001 SOVON-informatierapport 2001/04
WSNTechnische documentatie in WMS Mensing V. & Troost G. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/04
Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/23
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 Hornman M. & Slaterus R. 2020 2020/21
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2017/2018 Roy Slaterus 2018 2018/52
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2016/17 Roy Slaterus 2018 2018/30
Winteropvang voor akkervogels in Zeeland Roodbergen M., Teunissen, W. & Liefting M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/22