Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 181 - 190 of 1580
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Watervogels in het Lauwersmeer in 2015/2016 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/43
Watervogels in het Lauwersmeer in 2010/2011 Kleefstra R. , de Boer P. & Willems J. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/23
Watervogels in het Lauwersmeer in 2009/2010 Kleefstra R. , de Boer P. , Willems J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/25
Watervogels in het Lauwersmeer in 2008/2009 Kleefstra R. , de Boer P. , Willems J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/26
Watervogels in het Lauwersmeergebied in 2007/2008 Kleefstra R. , de Boer P. & Willems J. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/23
Watervogels in het Lauwersmeer 2012/13-2014/15 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/14
Watervogels in een deel van de uiterwaard langs de Bovenrijn (Gld) in winter 2008/09 Klaassen O. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/09
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in januari 1993 van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1993 SOVON-rapport 1993/15, RIZA-rapport BM93-11
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1999/2000 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/07, RIZA-rapport BM01-21
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1998/99 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/01, RIZA-rapport BM01-01