Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 171 - 180 of 1621
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Watervogels in Nederland in 2008/2009 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2011 SOVON-monitoringrapport 2011/03, Waterdienst-rapport BM10-24
Watervogels in Nederland in 2007/2008 Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., van Roomen M., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2009 SOVON-monitoringrapport 2009/02, Waterdienst-rapport BM09-20
Watervogels in Nederland in 2006/2007 Hustings, F., Koffijberg, K., van Winden, E., van Roomen, M., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep, Soldaat, L. 2008 SOVON-monitoringrapport 2008/04
Watervogels in Nederland in 2005/2006 van Roomen M., van Winden E., Koffijberg K., van den Bremer L., Ens B., Kleefstra R., Schoppers J., Vergeer J.W., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat, L. 2007 SOVON-monitoringrapport 2007/03, Waterdienst-rapport BM07-09
Watervogels in Nederland in 2004/2005 van Roomen M. , van Winden E. , Koffijberg K, Ens B. , Hustings F. , Kleefstra R. , Schoppers J. , van Turnhout C. , SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2006 SOVON-monitoringrapport 2006/02, RIZA-rapport BM06-14
Watervogels in Nederland in 2003/2004 van Roomen M. , van Winden E. , Hustings F. , Koffijberg K. , Kleefstra R. , SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2005 SOVON-monitoringrapport 2005/03, RIZA-rapport BM05-15
Watervogels in Nederland in 2002/2003 van Roomen M. , van Winden E. , Koffijberg K. , Boele A. , Hustings F. , Kleefstra R. , Schoppers J. , van Turnhout C. , SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2004 SOVON-monitoringrapport 2004/02, RIZA-rapport BM04-09
Watervogels in Nederland in 2001/2002 van Roomen M. W. J. , van Winden E. A. J. , Koffijberg K. , Kleefstra R. , Ottens G. , Voslamber B. & SOVON Ganzen en zwanenwerkgroep. 2003 SOVON-monitoringrapport 2004/01, RIZA-rapport BM04-01
Watervogels in Nederland in 2000/2001 van Roomen M. W. J. , van Winden E. A. J. , Koffijberg K. , Voslamber B. , Kleefstra R. , Ottens G. & SOVON Ganzen en zwanenwerkgroep. 2002 SOVON-monitoringrapport 2002/04, RIZA-rapport BM02-15
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2020 2020/14