Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1621
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogel-inventarisatie Midden-Delfland in 2002 Klemann M. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/16
Weidevogelinventarisatie in (extra) proefvlakken in 1999 ten behoeve van de evaluatie van het Convenant Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Van Kleunen A. 1999 SOVON-inventarisatierapport 1999/26
Weidevogelinventarisatie in (extra) proefvlakken in 1997 ten behoeve van de evaluatie van het Convenant Alblasserwaard/Vijfheerenlanden van Kleunen A. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/08
Weidevogekarteringen in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2004; Deelgebieden in noordelijk Fryslân Vergeer J. W. , Brandsma M. & Kleefstra R. 2004 SOVON-inventarisatierapport 2004/20
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 Vincent de Boer, Roy Slaterus, Theo Boudewijn 2018 2018/74
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2015/16 Roy Slaterus & Theo Boudewijn 2017 2017/16
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15 Slaterus R. & Boudewijn T. 2016 2016/31
Watervogeltellingen als beleidsindicatoren Noordhuis R. & Koffijberg K. 2003 Onderzoeksrapport 2003/05