Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1580
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogelinventarisatie in (extra) proefvlakken in 1997 ten behoeve van de evaluatie van het Convenant Alblasserwaard/Vijfheerenlanden van Kleunen A. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/08
Weidevogekarteringen in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2004; Deelgebieden in noordelijk Fryslân Vergeer J. W. , Brandsma M. & Kleefstra R. 2004 SOVON-inventarisatierapport 2004/20
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 Vincent de Boer, Roy Slaterus, Theo Boudewijn 2018 2018/74
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2015/16 Roy Slaterus & Theo Boudewijn 2017 2017/16
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15 Slaterus R. & Boudewijn T. 2016 2016/31
Watervogeltellingen als beleidsindicatoren Noordhuis R. & Koffijberg K. 2003 Onderzoeksrapport 2003/05
Watervogels in Nederland in januari 1993 van Roomen M. W. J. , Klemann M. C. M. , van Winden E. A. J. & Ganzen- en Zwanenwerkgroep Nederland 1994. 1994 SOVON-monitoringrapport 94-01/RIZA-rapport BM93-32/IKC-Natuurbeheer werkdocument 57
Watervogels in Nederland in 2017/2018 Hornman M., Hustings. F., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Kleefstra R., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2020 2020/01