Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1653
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2012 Postma J. & Jager K. 2013 2013/37
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011 Postma J., Jager K. & Oomen D. 2012 2012/46
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2010 Postma J. , Jager K. & van Stee A. 2011 SOVON-monitoringrapport 2011/02
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2009 Postma J. 2010 SOVON-monitoringrapport 2010/03
Weidevogelkerngebieden Noord-Holland; vergelijking van vier scenario’s Sierdsema H., Schotman A.G.M., Oosterveld E.B & Melman Th.C.P. 2013 2013/23 Alterra-Document2 A&W-rapport 1899
Weidevogelkarteringen in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2002; Deelgebieden in Zuid-Holland Vergeer J. W. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/11
Weidevogelkarteringen in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2002; Deelgebieden in Utrecht Vergeer J. W. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/09
Weidevogelkarteringen in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2002; Deelgebieden in Noord-Holland en Flevoland Vergeer J. W. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/10
Weidevogelkarteringen in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) in 2004; Deelgebieden in zuidelijk Fryslân Vergeer J. W. , Jager K. & Feenstra H. 2004 SOVON-inventarisatierapport 2004/19
Weidevogelinventarisaties in de provincie Utrecht in 2014 Roy Slaterus & Frank Majoor 2014 2014/50