Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1648
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels op landschapsschaal van 't Veer, R., Sierdsema, H., Musters, C.J.M., Groen, N., Teunissen, W.A. 2008 Rapport DK nr. 2008/dk105
Weidevogels op landschapsschaal van 't Veer, R., Sierdsema, H., Musters, C.J.M., Groen, N., Teunissen, W.A. 2008 Rapport DK nr. 2008/dk105
Weidevogels in het Reitdiepgebied in 2010 de Boer P. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/14
Weidevogels in graslandgebieden van Nederland: trends en dichtheden Hagemeijer W. , Tulp I. , Groot H. , van der Jeugd H. & Sierdsema H. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/07
Weidevogels in enkele deelgebieden in Waterland in 2002 Willems F. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/30
Weidevogels in de SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 Teunissen, W.A., Wymenga, E. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/01
Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 en 2009 Teunissen W. & Koopmans M. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/13 / A&W-rapport 1511
Weidevogels in ANV Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Tusken Boarn en Swette in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/53
Weidevogels in ANV De Südwesthoeke in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/56
Weidevogels in ANV Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/55