Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1620
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van ANV De Fjurlannen Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/41
Weidevogels van ANV De Eendracht in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/44
Weidevogels van ANV boeren met ganzen Terschelling in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/71
Weidevogels van ANV Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/48
Weidevogels van ANV Ark- en Eemlandschap in 2006 Majoor F. & Rondaan S. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-25
Weidevogels van ANV Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Smelne's Singellûn in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/65
Weidevogels van ANV Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Smelne's Singellân in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/60
Weidevogels van Agrarische Natuurvereniging Fùgelvrij in 2010 Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/34
Weidevogels van Agrarische natuurvereniging De Eendracht Jager K. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/53
Weidevogels op landschapsschaal van 't Veer, R., Sierdsema, H., Musters, C.J.M., Groen, N., Teunissen, W.A. 2008 Rapport DK nr. 2008/dk105