Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Beleidsevaluatie Verkeer en Waterstaat met behulp van broedvogelatlasprojecten van SOVON van Kleunen A. & Sierdsema H. 2000 SOVON-onderzoeksrapport 2000/11
Beleidsmonitoring akker- en weidevogels Zeeland in 2006 Vergeer J. W. ,Sluijter T. C. J. & Wieland A. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/46
Beleidsmonitoring broedvogels EHS en beheergebieden in Zeeland, 2010-2012 Vergeer J.W. 2013 2013/62
Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019 Jan-Willem Vergeer, Lara Marx & Henk Sierdsema 2019 2019/86
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording, eerste evaluatie en aandachtspunten Vogel R.L., Teunissen W., van Turnhout C. & Zoetebier D. 2016 2016/52
Beoordeling alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels Sierdsema H., van Kleunen A. & Foppen R. 2013 2013/63
Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen Sierdsema H. & Jansen E. 2016 2016/12
Beoordeling provinciale Staat van Instandhouding van 12 broedvogelsoorten in Gelderland Alefs P., van Els P. & Vogel R. 2019 2019/33
Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving Siersema H. & van Kleunen A. 2016 2016/05
Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân Teunissen W., Kampichler C., Roodbergen M. & Vogel R. 2015 2015/56