Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Avifaunistische beschrijving van het Ennerveld bij Wapenveld Sierdsema H. 2000 SOVON-informatierapport 2000/09
Basisrapport verstoring langs spoorlijnen Kleefstra R. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/23
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017 2017/34
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/13
Beheermonitoring van vogels in open akkerland in Oost-Groningen Vogel R., Wiersma P., Roodbergen M. & Vlaanderen O. 2016 2016/13
Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht Stahl J., van den Bremer L., Schekkerman H., de Boer V. & Voslamber B. 2013 2013/28
Behoud weidevogels Midden Delfland Teunissen W.A. 2014 2014/24
Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-97 van Roomen M. W. J., Boele A., van der Weide M. J. T., van Winden E. A. J. & Zoetebier D. 2000 SOVON-informatierapport 2000/01
Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels Willems, F., van Turnhout, C., Loos W.B., Zoetebier, D. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/07
Beleidsadvies ten behoeve van een afwegingskader inzake het afsteken van vuurwerk in/nabij speciale beschermingszones SOVON Vogelonderzoek Nederland. 2008 SOVON-informatierapport 2008/02