Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1653
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/13
Beheermonitoring van vogels in open akkerland in Oost-Groningen Vogel R., Wiersma P., Roodbergen M. & Vlaanderen O. 2016 2016/13
Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht Stahl J., van den Bremer L., Schekkerman H., de Boer V. & Voslamber B. 2013 2013/28
Behoud weidevogels Midden Delfland Teunissen W.A. 2014 2014/24
Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-97 van Roomen M. W. J., Boele A., van der Weide M. J. T., van Winden E. A. J. & Zoetebier D. 2000 SOVON-informatierapport 2000/01
Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels Willems, F., van Turnhout, C., Loos W.B., Zoetebier, D. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/07
Beleidsadvies ten behoeve van een afwegingskader inzake het afsteken van vuurwerk in/nabij speciale beschermingszones SOVON Vogelonderzoek Nederland. 2008 SOVON-informatierapport 2008/02
Beleidsevaluatie Verkeer en Waterstaat met behulp van broedvogelatlasprojecten van SOVON van Kleunen A. & Sierdsema H. 2000 SOVON-onderzoeksrapport 2000/11
Beleidsmonitoring akker- en weidevogels Zeeland in 2006 Vergeer J. W. ,Sluijter T. C. J. & Wieland A. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/46
Beleidsmonitoring broedvogels EHS en beheergebieden in Zeeland, 2010-2012 Vergeer J.W. 2013 2013/62