Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Analyse mogelijke effecten op vogels en vleermuizen van een Hoge Snelweg en verbreding A27 voor het traject Lunetten-Hooipolder Aarts B. , Limpens H. , van den Bremer L. & van Kleunen A. 2009 SOVON-informatierapport 2009/18
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch de Jong A. & Sierdsema H. 2016 2016/02
Analyse van de tellingen van Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans en Smient in relatie tot foerageerbehoefte en -capaciteit in het kader van Ruimte voor de Rivier Voslamber B & van Winden E. 2007 SOVON-informatierapport 2007/03
Analyse van effecten van bodemdaling op hydrologie, vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2020. Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., Bakker R., Buijs, R., de Boer P., Bekkema, M., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/27
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl 2019 2019/24
Analyse van kerngebieden van Kwartelkoningen in Nederland Koffijberg K. & van der Weide M. 2001 SOVON-informatierapport 2001/06
Analyse van kerngebieden van Kwartelkoningen in Nederland in 1999 en 2000 Koffijberg K. 2001 Sovon-informatierapport 2001/14
Analyse van trends van moerasvogels in het Rijnstrangengebied van Kleunen A. , Hallman C. & Vogel R. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/11
Analyse van wadvogeltellingen in steekproefgebieden in de Nederlandse Waddenzee in 1980-98 van Turnhout C. & van Winden E. 2000 SOVON-onderzoeksrapport 2000/02
Analyzing population trends at the flyway level for bird populations covered by the African Eurasian Waterbird Agreement: details of a methodology van Roomen M. , van Winden E. & van Turnhout C. 2011 SOVON-information report 2011/05