Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1555
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Analyse van kerngebieden van Kwartelkoningen in Nederland in 1999 en 2000 Koffijberg K. 2001 Sovon-informatierapport 2001/14
Analyse van trends van moerasvogels in het Rijnstrangengebied van Kleunen A. , Hallman C. & Vogel R. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/11
Analyse van wadvogeltellingen in steekproefgebieden in de Nederlandse Waddenzee in 1980-98 van Turnhout C. & van Winden E. 2000 SOVON-onderzoeksrapport 2000/02
Analyzing population trends at the flyway level for bird populations covered by the African Eurasian Waterbird Agreement: details of a methodology van Roomen M. , van Winden E. & van Turnhout C. 2011 SOVON-information report 2011/05
ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2017 Postma J. 2018 2018/28
ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 Postma J. 2019 2019/27
Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland Voslamber B. & van Winden E. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/08
Audit GRIEL Nienhuis J. & Zoetebier D. 2012 2012/30
Auditverslag inzake een tweetal passende beoordelingen van de mosselzaadvisserij Ens, B.J., Herman, P., van Leeuwe, M.A., Piersma, T., Veltman, J. 2007 Sovon-informatierapport 2007/08
Avifaunistische beschrijving van de Dellen bij Epe Sierdsema H. 2000 SOVON-informatierapport 2000/10