Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1567
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2015/16 Klaassen O. 2016 2016/58
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19 Roodbergen M. & Klaassen O. 2019 2019/13
Alarmtellingen in de Barsbekerbinnenpolder in 2008 Postma J. 2008 SOVON-informatierapport 2008/11
An alert system for bird population changes: a dutch approach de Nobel P. , van Turnhout C. , van der Winden J. & Foppen R. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/04
Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland van Turnhout C. & Zoetebier D. 2019 2019/21
Analyse mogelijke effecten op vogels en vleermuizen van een Hoge Snelweg en verbreding A27 voor het traject Lunetten-Hooipolder Aarts B. , Limpens H. , van den Bremer L. & van Kleunen A. 2009 SOVON-informatierapport 2009/18
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch de Jong A. & Sierdsema H. 2016 2016/02
Analyse van de tellingen van Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans en Smient in relatie tot foerageerbehoefte en -capaciteit in het kader van Ruimte voor de Rivier Voslamber B & van Winden E. 2007 SOVON-informatierapport 2007/03
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl 2019 2019/24