Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1635
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland, situatie februari 2016 Slaterus R. 2016 2016/23
Actuele verspreiding van de Steenuil en van Steenuilonderzoekers in Nederland van DIJK A. -J. & Ottens H. -J. 2001 Sovon-informatierapport 2001/15
Actuele vogelwaarden in een aantal specifieke gebieden in de Waddenzee ten behoeve van wijzigingsbesluiten artikel 20 gebieden Natuurbeschermingswet van Roomen M. , Wiersma P. , van Winden E. & Zoetebier D. 2009 SOVON-informatierapport 2009/05
Advies beheer Regte Heide Sierdsema H., Vogels J., Bobbink R. & van den Bremer L. 2013 2013/33
Advies Regte Heide Sierdsema H., Vogels J., Bobbink R. & van den Bremer L. 2012 2012/45
Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied van Roomen M., Stahl J., Schekkerman H., van Turnhout C. & Vogel R. 2013 2013/22
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2011/12 Klaassen O. 2012 2012/41
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2012/13 Klaassen O. 2013 2013/64
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2013/14 Klaassen O. 2014 2014/41