Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 171 - 180 of 1572
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in de provincie Flevoland in 2010 Slaterus R. & Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/47
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2011 Slaterus R. & Postma J. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/21
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2012 Slaterus R., Jager K. & Postma J. 2012 2012/47
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2013 Slaterus R., Jager K. & Postma J. 2013 2013/75
Broedvogels A Scheltemaplein Amsterdam-Zuid in 2008 van der Lans F. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/20
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2016 Slaterus R. 2018 2018/18
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2017 Slaterus R. 2018 2018/37
Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2015-2017 Slaterus R. 2019 2019/25
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05
Broedvogels en beheer; Het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van natuurterreinen Sierdsema H. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/04, Staatsbosbeheerrapport 1995-1