Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1620
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2012 Kleefstra R. & de Boer P. 2012 2012/39
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2014 Kleefstra R. & de Boer P. 2014 2014/40
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2015 Kleefstra R. & de Boer P. 2015 2015/58
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1992 Dijksen J. L. 1993 SOVON-rapport 1993-05
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993 Koks B. 1994 SOVON-monitoringrapport 1994/02
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993 Koks B. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/03
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1995 en 1996 Koks B. & Hustings F. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/05
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1997 Dijksen L. J. & Koks B. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/10
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1998 Dijksen L. J. & Koks B. J. 2000 SOVON-monitoringrapport 2000/01
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1999 Dijksen L. J. & Koks B. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/02