Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1556
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2015 Kleefstra R. 2015 2015/51
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/41
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogel Monitoring Project jaarverslag 1994-95 van Dijk A. J. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/03
Broedvogel Monitoring Project jaarverslag 1996-97 van Dijk A. J. , Boele A. , Hustings F. , Zoetebier D. & Meijer R. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/03
Broedvogel Monitoring Project Jaarverslag 1998-99 van Dijk A. J. , Dijksen L. , Hustings F. , Zoetebier D. & Plate C. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/03
Broedvogel Monitoring Project jaarverslag 2000-2001 van Dijk A. J. , Hustings F. , Zoetebier D. & Plate C. 2003 SOVON-monitoringrapport 2003/01
Broedvogelmonitoringproject Waddengebied 1992; Tellen van meeuwenkolonies vanuit de lucht (achtergronden, verslaglegging en aanbevelingen) Dijksen L. J. 1992 SOVON-rapport 1992/15
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in de provincie Flevoland in 2010 Slaterus R. & Postma J. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/47
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2011 Slaterus R. & Postma J. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/21