Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1620
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelmonitoring in de Nieuwkoopse Plassen in het kader van het LIFE-projekt in 2001 Deuzeman S. B. 2001 SOVON-inventarisatierapport 2001/29
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2003 (Waterschap Groot Salland) Deuzeman S. B. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/34
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2005 Deuzeman S. B. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-06
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2007 Deuzeman S. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/01
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2006 Kleefstra R. & de Boer P. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-37
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2007 Kleefstra R. & de Boer P. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/19
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2008 Kleefstra R. & de Boer P. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/24
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2009 Kleefstra R. & de Boer P. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/27
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2010 Kleefstra R. & de Boer P. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/26
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2011 Kleefstra R. & de Boer P. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/24