Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1575
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelmonitoring Oosterkwelder Schiermonnikoog in 2007 Kleefstra R. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/21
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 1999 de Boer P. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2000 de Boer P. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/22
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2002 Oosterhuis R. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/10
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2003 Oosterhuis R. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/37
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2004 Oosterhuis R. 2004 SOVON-inventarisatierapport 2004/41
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2005 Oosterhuis R. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/32
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2007 Kleefstra R. 2007 2007-21
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2008 Kleefstra R. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/25
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2009 Kleefstra R. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/28