Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1620
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelinventarisatie Swifterbos 2019 Jager K. 2019 2019/43
Broedvogelinventarisatie Tungelroyse Beek 2019 Hissel B. 2019 2019/60
Broedvogelinventarisatie Turfvaartse Landgoed 2019 Eekelder P. & Wouters P. 2019 2019/61
Broedvogelinventarisatie van Berkenheuvel in 2016 van Manen W. 2016 2016/57
Broedvogelinventarisatie van de Terkaplesterpuollen in 1994 van Manen W. 1995 SOVON-inventarisatierapport 95/01
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1994 Lubbers G. 1994 SOVON-rapport 1994/11
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1995 Lubbers G. 1995 SOVON-inventarisatierapport 95/05
Broedvogelinventarisatie Verheven Peel 2018 van Dongen R., Foppen R., van Noorden B. & Vogel R. 2019 2019/70
Broedvogelinventarisatie Zuidelijk Maasdal 2004 Kurstjens G. & van der Weide M. J. T. 2005 SOVON-informatierapport 2005/04
Broedvogelinventarisatie Zwartemeer 2019 Deuzeman S. 2019 2019/55