Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006 de Boer P. , Oosterbeek K. , Koffijberg K. , Ens B. , Smit C. & de Jong M. 2007 SOVON-monitoringrapport 2007/04, IMARES-rapport C036/08
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 van Kleunen A., Koffijberg K., de Boer P., Nienhuis J., Camphuysen C.J., Schekkerman H., Oosterbeek K., de Jong M., Ens B. & Smit C. 2010 SOVON-monitoringrapport 2010/04, IMARES-rapport C169/10, WOt werkdocument 227
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 van Kleunen A., Koffijberg K., Nienhuis J., de Boer P., Smit C.J., Oosterbeek K. & van Roomen M. 2012 2012/49
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013 Koffijberg K., de Boer P., Hustings F., van Kleunen A., Oosterbeek K. & Cremer J. 2015 2015/61
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K. 2016 2016/11, WOt-technical-report 78, Wageningen Marine Research-rapport C112/16
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 Koffijberg K., Cremer J., de Boer P., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2018 2018/72
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020 2020/26
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2019 Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Schekkerman H., Oosterbeek K. & Postma J. 2021 2021/40
Broedsucces, voedselecologie en dispersie van de Blauwe Kiekendief op de Waddeneilanden in 2004-2006 Klaassen O., Dijksen L., de Boer P., Willems F., Foppen R. & Oosterbeek K. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006-15
Broedsucces weidevogels en vossenpredatie Gijsbertsen J. & Teunissen W.A. 2013 2013/77