Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1555
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 Koffijberg K., Cremer J., de Boer P., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2018 2018/72
Broedsucces, voedselecologie en dispersie van de Blauwe Kiekendief op de Waddeneilanden in 2004-2006 Klaassen O., Dijksen L., de Boer P., Willems F., Foppen R. & Oosterbeek K. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006-15
Broedsucces weidevogels en vossenpredatie Gijsbertsen J. & Teunissen W.A. 2013 2013/77
Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/03
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
Broedvogelgegevens studiegebied A12 (Ede-Arnhem) van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/03
Broedvogelinventarisatie Noordelijk Maasdal Kurstjens G. & Van der Weide M. J. T. 2001 SOVON-informatierapport 2001/02
Broedvogelinventarisatie van Berkenheuvel in 2016 van Manen W. 2016 2016/57
Broedvogelinventarisatie van de Terkaplesterpuollen in 1994 van Manen W. 1995 SOVON-inventarisatierapport 95/01
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1994 Lubbers G. 1994 SOVON-rapport 1994/11