Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Botentelling rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/79
Botentelling rondom IJburg in 2020/21 Slaterus R. 2021 2021/58
Breeding performance and site fidelity of Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and Herring Gulls L. argentatus carrying GPS-PTT's, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2011 de Boer P. & Ens B.J. 2012 2012/07
Breeding performance of Lesser Black-backed Larus fuscus and Herring Gulls L argentatus carrying GPS-PTT’s, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2010 Boer P. de. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/16
Broedbiologische analyse van de Bontbek- en Strandpleviergegevens uit de Delta Majoor F. , van Houwelingen G. , Willems F. & Foppen R. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/15
Broedbiologische betekenis van agrarisch natuurbeheer voor Ottens H.-J. & Willems F. 2003 SOVON-onderzoeksrapport 2003/10
Broedsucces en conditie van algemene moerasvogels in Constant Effort Sites van Turnhout C., Majoor F. & Willems F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/09
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten in de Nederlandse kustduinen van Turnhout, C., Aben, J., Beusink, P., Geertsma, M. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/14
Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer Teunissen, W.A., Willems, F., Majoor, F. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/06
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee 2005 Willems F., Oosterhuis R., Dijksen L. , Kats R. & Ens B. J. 2005 SOVON-onderzoeksrapport 2005/07, Alterra-rapport 1265