Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1635
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in 2011-2013. Klaassen O. 2014 2014/44
Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in 2011-2015 Klaassen O. 2015 2015/47
Aantalsreeksen van Reuzensterns in Nederland van Winden E. & Klaassen O. 2010 SOVON-informatierapport 2010/04
Aantalsschattingen van broedende ganzen in Nederland: een evaluatie en kwantificering van de onzekerheidsmarges Schekkerman H. 2012 2012/34
Aanvaringen van meeuwen met een hoogspanningslijn bij Oudehaske: aard en omvang van het probleem en oplossingsrichtingen Van den Bremer L. & de Boer P. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/05
Aanvullende aantallen broedvogels Speciale Beschermingszones 1993-2002 van der Weide M. J. T. 2004 SOVON-informatierapport 2004/03
Aanvullende natuurlijke referentiewaarden en actuele waarden van broedvogels voor het opstellen van natuurgraadmeters van Kleunen A., Sierdsema H. & Loos W. B. 2005 Sovon-onderzoeksrapport 2005/01
Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten Roodbergen M., van Scharenburg C., Soldaat L. L., Teunissen W. A. , Koks B. & van Leeuwen M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/08
Actueel overzicht van Rosse Stekelstaarten in Nederland Hornman M. 2011 SOVON-informatierapport 2011/03
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland Deuzeman S. & Slaterus R. 2014 2014/36