Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1656
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland; Resultaten van de PTT-evaluatie; Achtergronddocument Van Turnhout C. & Verstrael T. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/02
Aantal broedende ganzen in de provincie Gelderland in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/17
Aantal broedende ganzen in de provincie Overijssel in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/16
Aantal broedende ganzen in de provincie Zeeland in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/14
Aantal broedende ganzen in de provincie Zuid-Holland in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/15
Aantallen Kleine Zwanen in de omgeving van Amersfoort en consequenties van het ontwerpplan Vathorst-Noord en -West op basis van de Vogelrichtlijn Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/05
Aantallen van broedvogels en trekkende watervogels in Natura 2000 gebieden in Nederland van Winden E. , Zoetebier D. & van Roomen M. 2007 SOVON-informatierapport 2007/02
Aantallen van ganzen op slaapplaatsen in toekomstig Natura 2000-gebied Rijntakken in 1999-2004 en 2007-2013 Klaassen O., van Winden E., van Roomen M. & Schoppers J. 2013 2013/46
Aantalschattingen van broedvogels in Groningen in 1998-2000 Sierdsema H & Willems F. 2006 SOVON-informatierapport 2006/02
Aantalsontwikkeling van Kuifeend Aythya fuligula en Tafeleend A ferina op enkele Nederlandse zoetwatermeren en rivieren in de periode 1966 t/m 1997 Voslamber B. & van Turnhout C. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/07