Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten Roodbergen M., van Scharenburg C., Soldaat L. L., Teunissen W. A. , Koks B. & van Leeuwen M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/08
Voorstel voor een aangepast monitoringprogramma voor vogels in Het nationale Park De Hoge Veluwe Sierdsema H. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/07
Trendontwikkeling van vogels in het referentiegebied Rottum en andere deelgebieden in de Waddenzee Liefting M. , Hallmann C. & Ens B. J. 2011 Sovon-onderzoeksrapport 2011/06
Het effect van bodemdaling op het aantal Scholeksters dat kan overwinteren in de Waddenzee Rappoldt C. & Ens B.J. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/05
WSNTechnische documentatie in WMS Mensing V. & Troost G. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/04
Technische documentatie 'kansenkaarten' Sierdsema H. & Hallmann C. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/03
Data met betrekking tot ganzen in de zomermaanden in Zeeuws-Vlaanderen, 2004-2010 Boer de V. & Voslamber B. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/02
Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009 Wiersma P., van Winden E., Koffijberg K., Oosterbeek K., Zoetebier D. & Ens B.J. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/01
Herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide; Voortgangsrapportage projectjaar 2009-10 Van den Bremer L. , Sierdsema H., Wouters P. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/17
Breeding performance of Lesser Black-backed Larus fuscus and Herring Gulls L argentatus carrying GPS-PTT’s, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2010 Boer P. de. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/16