Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Broedvogels van de Wageningse Uiterwaarden in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/03
Broedvogels van Boswachterij Gaasterland in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/02
Broedvogels van Boswachterij Appelscha in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/01
Evaluatie van vogelmeetnetten in Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring; Basisrapport Vogels Poot, M. J. M. , Hagemeijer, E. J. M. , van Roomen, M. J. W. & van Strien A. J. 1997 SOVON- onderzoekstrapport 97/10
Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2008 Wiersma P., van Winden E., Koffijberg K., Zoetebier D. & Ens B.J. 2010 SOVON-onderzoeksrappport 2010/04
Evaluatie Broedvogelmeetnet: achtergronddocument Hagemeijer E. J. M. , van Roomen M. , Sierdsema H. & Verstrael T. J. 1997 SOVON-Onderzoeksrapport 97/11
Voortgangsrapportage 2010-2011 herintroductie Korhoen in het Nationale Park De Hoge Veluwe najaar 2010- zomer 2011 Sierdsema H., van Kleunen A., Majoor F. & de Boer V. 2011 Sovon-onderzoeksrapport 2011/23
Winteropvang voor akkervogels in Zeeland Roodbergen M., Teunissen, W. & Liefting M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/22
Predatieonderzoek aan Kluut op de Dollard in 2010 De Boer P. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/21
Toelichting kansenkaart Rivierrombout Sierdsema, H. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/20