Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Broedvogels van de Oeverlanden langs de Linge in 1992 Vogel R. L. 1993 SOVON-rapport 1993/04
Broedvogels van de Haarler- en Holtenberg in 1992 Klemann M. 1993 SOVON-rapport 1993/03
Broedvogels van de Olde Maten in 1992 Klemann M. 1993 SOVON-rapport 1993/02
Broedvogels van Boswachterij Amerongse Berg in 1992 van Manen W. 1993 SOVON-rapport 1993/01
Broedvogels van Boswachterij Borger in 1992 van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/18
Broedvogels van Arkemheen in 1992 van der Jeugd H. & van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/17 en DBL-publicatie nr 59
Integrale broedvogelinventarisatie van het Nederlandse Waddengebied in 1991 Dijksen L. J. & Klemann M. C. M. 1992 SOVON-rapport 1992/16
Broedvogelmonitoringproject Waddengebied 1992; Tellen van meeuwenkolonies vanuit de lucht (achtergronden, verslaglegging en aanbevelingen) Dijksen L. J. 1992 SOVON-rapport 1992/15
Gebruik van avifaunistische gegevens voor het beheer van het Kootwijkerzand Omvlee M. & Waanders P. 1992 SOVON-rapport 1992/14
Vogeltellingen in het Nederlandse deel van het Waddengebied 1979-90 Zegers P. M. & Kwint N. D. 1992 SOVON-rapport 1992/14