Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1653
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Schade door zangvogels aan rijpend fruit; onderzoek naar risicofactoren bij de omvang van de schade Van den Bremer L. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/09
De Huiskraai in Nederland: risicoanalyse en beheer Slaterus R., Aarts B. & van den Bremer L. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/08
Evaluatie wintertellingen van vogels in de Kaliwaal 1997 - 2009 van der Jeugd H. P. & Deuzeman S. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/07
Nachtzwaluwstudie Noord-Brabant 2008 van Kleunen A. , Sierdsema H. , Nijssen M. , Groenendijk D. , Wiersma P, Haloui L. & Schouten M. 2009 SOVON-Onderzoeksrapport 2009/06
Aanvaringen van meeuwen met een hoogspanningslijn bij Oudehaske: aard en omvang van het probleem en oplossingsrichtingen Van den Bremer L. & de Boer P. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/05
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2008 Klaassen O. , De Boer P. , van den Bremer L. & Dijksen L. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/04
Relatie tussen hoogwatertellingen en aantallen foeragerende vogels op de Ballastplaat Postma J., van Winden E. & Ens B.J. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/03
Levering hoogwatertellingen van Griend en van de Friese kust (Harlingen-Zwarte Haan) Postma J. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/03
Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek van den Bremer L., van Harxen R. & Stroeken P. 2009 SOVON-Onderzoeksrapport 2009/02
De Natuurkalender 2001-2007; Evaluatie van vogelgegevens en aanbevelingen voor de toekomst Van den Bremer L. , van Turnhout C. & van Vliet A. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009-01