Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010 de Boer P. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/15
Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 en 2009 Teunissen W. & Koopmans M. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/13 / A&W-rapport 1511
De invloed van beheer en predatie op de overleving van weidevogelkuikens in Friesland Roodbergen M., Schekkerman H., Teunissen W.A. & Oosterveld E. 2010 Sovon-onderzoeksrapport 2010/12
Evaluatie van beschermingsmaatregelen voor Kwartelkoningen in rivieruiterwaarden in Overijssel en Gelderland Koffijberg K. , Majoor F. & Schoppers J. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010-11
De Halsbandparkiet, Monniksparkiet en Grote Alexanderparkiet in Nederland: risicoanalyse en beheer van Kleunen A., van den Bremer L., Lensink R. & Wiersma P. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/10
Methodes monitoring weidevogels Nijland F., Schekkerman H. & Teunissen W. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/09
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2009 Klaassen O., de Boer P., van den Bremer L. & Dijksen L. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/08
Vossen en weidevogels in Noord-Holland: effecten van vossen op het broedsucces en de vestiging van weidevogels Roodbergen M. , & Teunissen W. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010-07
Evaluatie van beschermingsmaatregelen voor Kwartelkoningen in rivieruiterwaarden in Overijssel en Gelderland Koffijberg K. , Majoor F. & Schoppers J. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010-06
Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal; analyse effect nieuwe openingstijden stort van den Bremer L. & Deuzeman S. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010-05