Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1994 Lubbers G. 1994 SOVON-rapport 1994/11
Broedvogels van Arkemheen in 1994 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/09
Broedvogels van Liesbos, Klundert en Appelzak in 1993 Wessels H. & van Manen W. 1994 SOVON-rapport 1994/08
Broedvogels van de Reuselse Moeren in 1993 Klemann M. C. M. & Wessels H. 1994 SOVON-rapport 1994/07
Broedvogels van de Relatienotagebieden van Waterland-Oost in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/06
Broedvogels van Het Merkske in 1993 Klemann M. C. M. & Wessels H. 1994 SOVON-rapport 1994/05
Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/04
Broedvogels van Boswachterij Odoorn/Exloo in 1993 van Manen W. 1994 SOVON-rapport 1994/03
Broedvogels van Boswachterij Hardenberg in 1993 Klemann M. C. M. 1994 SOVON-rapport 1994/02
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in januari 1993 van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1993 SOVON-rapport 1993/15, RIZA-rapport BM93-11