Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1653
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Het effect van bodemdaling op overwinterende scholeksters in de Waddenzee; Een modelstudie met WEBTICS Rappoldt C. & Ens B.J. 2013 2013/19 EcoCurvesrapport 17
Effecten van de gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op de broed- en watervogels in het Lauwersmeer Roodbergen M., Kleefstra R., de Boer P., Marx L. & van der Winden E. 2013 2013/20
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2011 Roodbergen M., van Winden E., Marx L. & Ens B. 2013 2013/21
Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied van Roomen M., Stahl J., Schekkerman H., van Turnhout C. & Vogel R. 2013 2013/22
Weidevogelkerngebieden Noord-Holland; vergelijking van vier scenario’s Sierdsema H., Schotman A.G.M., Oosterveld E.B & Melman Th.C.P. 2013 2013/23 Alterra-Document2 A&W-rapport 1899
Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden van Kleunen A., van Roomen M., van den Bremer L., Lemaire A., Vergeer J-W. & van Winden E. 2013 2013/24 WOt-Technical report 2
Scholeksters en de toekomstige erosie van slikken in de Oosterschelde Rappoldt C. & Ens B.J. 2013 2013/25 EcoCurvesRapport18
Overstromingsrisico's van kwelderbroedvogels in de Nederlandse Waddenzee in relatie tot de nieuwe gaswinningen Koffijberg K., Kampichler C. & Ens B. 2013 2013/26
Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en niet-broedvogels na een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen Stahl J. & Voslamber B. 2013 2013/27
Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht Stahl J., van den Bremer L., Schekkerman H., de Boer V. & Voslamber B. 2013 2013/28