Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Jaar van de Patrijs 2013 Teunissen W., Roodbergen M., van den Bremer L., Sierdsema H. & de Jong A. 2014 2014/26
Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2013/14; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging van den Bremer L. & Deuzeman S. 2014 2014/27
Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2012/13 Schekkerman H., Hornman M. & van Winden E. 2014 2014/28
Monitoring van drukfactoren, bedreigingen en beschermingsmaatregelen voor vogels in Natura 2000-gebieden: een overzicht van informatiebehoefte, informatieverzameling en mogelijkheden voor Wetlandwachten. van Roomen M., van Kleunen A. & Lemaire A. 2014 2014/29
Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000 - 2012 ten Holt H., Sierdsema H., Martens S., Stahl J., van Kleunen A. & de Boer V. 2014 2014/30 / Bureau Zet-rapport-2014-4038
De verspreiding van Halsbandparkiet en andere in het wild voorkomende papegaaiachtigen (Psittaciformes) in Nederland van Kleunen A., Kampichler C. & Sierdsema H 2014 2014/31
Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland Melman Th.C.P., Sierdsema H., Hammers M., Oosterveld E. & Schotman A.G M. 2014 2014/32 /Alterra-rapport 2536 / A&W-rapport 2024
Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland Deuzeman S. & Slaterus R. 2014 2014/36
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2012/2013 Ganzenwerkgroep Zeeland 2014 2014/37
Verdere ontwikkeling beoordelingssysteem nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer. Hammers M., Sierdsema H., van Heusden W.R.M. & Melman Th.C.P. 2014 2014/38