Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Broedvogels van Boswachterij Sleenerzand in 2013 van Manen W. 2013 2013/60
Broedvogels van Hooghalen-Grolloo in 2013 van Manen W. 2013 2013/61
Beleidsmonitoring broedvogels EHS en beheergebieden in Zeeland, 2010-2012 Vergeer J.W. 2013 2013/62
Beoordeling alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels Sierdsema H., van Kleunen A. & Foppen R. 2013 2013/63
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2012/13 Klaassen O. 2013 2013/64
Kansrijke gebieden voor agrarisch natuurbeheer voor soorten met een ongunstige staat van instandhouding Sierdsema H., Kampichler C., van Kleunen A. & de Boer V. 2013 2013/65
Watervogels in Nederland in 2011/2012 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen en Zwanengroep & Soldaat L. 2013 2013/66
De levensvatbaarheid van de Korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug Roodbergen M., van den Bremer L. & Sierdsema H. 2013 2013/67
Broedvogels in enkele terreinen van Het Flevo-landschap in 2013 Deuzeman S. & van Manen W. 2013 2013/68
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2013 de Boer V. & Slaterus R. 2013 2013/69