Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Resultaten van de broedvogelkartering in de Lendevallei in 2011 Jager K. & Jager T. 2012 2012/14
Jaar van de Boerenzwaluw 2011 van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M., Hallmann C. & Sierdsema H. 2012 2012/15
Het belang van oester- en mosselbanken voor Scholekster en Steenloper van Kleunen A., Ens B.J. & Smit C.J. 2012 2012/18
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2011 Schekkerman H. 2012 2012/19
Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland Teunissen W., Schotman A., Bruinzeel L.W., ten Holt H., Oosterveld E., Sierdsema H., Wymenga E. & Melman D. 2012 2012/21
Flyway-trends for waterbird species important in Lakes IJsselmeer and Markermeer. van Roomen M., Hornman M., Flink S., Langendoen T., van Winden E., Nagy S. & van Turnhout C. 2012 2012/22
Herintroductie van het Korhoen op de Regte Heide in 2009 en 2010. van den Bremer L., Sierdsema H. & Wouters P. 2012 2012/23
Broedvogels en broedsucces van kolonievogels in de Klutenplas in 2011 de Boer P. 2012 2012/24
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2011/12 Klaassen O. & van Kleunen A. 2012 2012/26
Broedvogels van Polder Oosterwolde in 2011 Deuzeman S. 2012 2012/27