Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1656
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van bestandsopnamen van watervogels langs de internationale Rijn in 1995. Vogel R. & van Roomen M. 1994 1994-2 Onderzoeksrapport
Meetplan weidevogelmeetnet Teunissen W.A. & van Strien A. 2000 2000/10
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2007 Kleefstra R. 2007 2007-21
Broedvogels in Nederland in 2010 Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.W., Ballering L. & Plate C.L. 2012 2012/01
Watervogels in Nederland in 2009/2010 Hornman, M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2012 2012/02
Monitoring van gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2010/11 Schekkerman H., Hornman M. & van Winden E. 2012 2012/03
De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2011 Deuzeman S. 2012 2012/06
Breeding performance and site fidelity of Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and Herring Gulls L. argentatus carrying GPS-PTT's, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2011 de Boer P. & Ens B.J. 2012 2012/07
Grauwe Ganzen in de provincie Groningen. Ontwikkelingen in de populatie en resultaten onderzoek Voslamber B. 2012 2012/12
Broedvogels van Tiengemeten in 2011 Slaterus R. & Klemann M. 2012 2012/13