Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1647
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Annual survival of Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2019 2019/63
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt 2019 2019/02
Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces Peter de Boer 2019 2019/07
Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines Henk Sierdsema, Paul van Els & Jurrian van Irsel 2019 2019/89
Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van Soorten Van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Hornman M., Boele A., Kampichler C., Zoetebier D., Sierdsema H. & van Turnhout C. 2019 2019/77
Kansen voor hoogwatervluchtplaatsen Voorverkenning van analyses E. van der Zee, B.J. Ens & E. Folmer 2019 2019/10 / A&W-rapport 2535
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl 2019 2019/24
Broedvogelinventarisatie enkele gebieden van Staatsbosbeheer in Friesland 2019 Jager K. 2019 2019/49
Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier Maja Roodbergen, Jurrian van Irsel, Ruud Foppen, Julia Stahl 2019 2019/93