Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Annual survival of Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2019 2019/63
Broedvogels van Boswachterij Garderen en de Bennekomse Meent in 2018 Deuzeman S. & Verstrael T. 2018 2018/63
Broedvogels van het Deelerwoud in 2018 Vincent de Boer & Dirk Zoetebier 2018 2018/78
Botentelling rondom IJburg in 2017/18 Roy Slaterus 2018 2018/88
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2016/2017 Ganzenwerkgroep Zeeland 2018 2018/40
Broedvogels van Ameland in 2018 Postma J. 2018 2018/58
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken Kleyheeg E. & van den Bremer L. 2018 2018/51
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04