Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 Postma P. & Koffijberg K. 2019 2019/28
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2018 Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt K. 2019 2019/22
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17 Kees Koffijberg & Erik van Winden 2019 2019/26
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2019 2019/91
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84
Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/23
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2018: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden H. Schekkerman, G.J. Gerritsen & J. Hooijmeijer 2019 2019/14
Kansen voor hoogwatervluchtplaatsen Voorverkenning van analyses E. van der Zee, B.J. Ens & E. Folmer 2019 2019/10 / A&W-rapport 2535
Onderzoek Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant Henk ten Holt (Bureau ZET), Henk Sierdsema, Christian Kampichler, Loes van den Bremer (Sovon) 2019 2019/08
Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg, Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/35