Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1647
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018 Peter de Boer & Kees Koffijberg 2019 2019/06
Watervogels in Nederland in 2016/2017 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2019 2019/01
Broedvogelinventarisatie enkele gebieden van Staatsbosbeheer in Friesland 2019 Jager K. 2019 2019/49
Broedvogelinventarisatie Swifterbos 2019 Jager K. 2019 2019/43
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 Jager K. & Postma J. 2019 2019/87
Broedvogelinventarisatie Bovenlanden Mijdrecht 2019 Slaterus R. 2019 2019/44
Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken Hans Schekkerman, Erik van Winden, Loes van den Bremer & Rob Vogel 2019 2019/36
Zomerganzen in Drenthe in 2019 de Boer V. 2019 2019/64
Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces Peter de Boer 2019 2019/07
Broedvogelinventarisatie Linge-oevers 2019 de Boer V. 2019 2019/45