Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018 Bruno J. Ens, Erik van Winden, Romke Kleefstra, Marjan Vroom & Els van der Zee 2019 Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556 / Karekiet rapport @@@
Broedvogelinventarisatie enkele gebieden van Staatsbosbeheer in Friesland 2019 Jager K. 2019 2019/49
Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/23
Kansen voor hoogwatervluchtplaatsen Voorverkenning van analyses E. van der Zee, B.J. Ens & E. Folmer 2019 2019/10 / A&W-rapport 2535
Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines Henk Sierdsema, Paul van Els & Jurrian van Irsel 2019 2019/89
Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 Symen Deuzeman 2019 2019/17
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt 2019 2019/02
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19 Roodbergen M. & Klaassen O. 2019 2019/13
Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces Peter de Boer 2019 2019/07