Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1647
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogelinventarisatie Schiermonnikoog 2019 Kleefstra R. 2019 2019/53
Broedvogelinventarisatie Horsterwold 2019 Abma J. 2019 2019/51
Broedvogelinventarisatie Overlangbroek 2019 van Kleunen A. 2019 2019/50
Broedvogelinventarisatie IJsselwaarden 2019 Schermerhorn P. 2019 2019/46
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 Jager K. & Postma J. 2019 2019/87
Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken Hans Schekkerman, Erik van Winden, Loes van den Bremer & Rob Vogel 2019 2019/36
Broedvogelinventarisatie Bovenlanden Mijdrecht 2019 Slaterus R. 2019 2019/44
Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 Symen Deuzeman 2019 2019/17
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl 2019 2019/24
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84