Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces Peter de Boer 2019 2019/07
Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines Henk Sierdsema, Paul van Els & Jurrian van Irsel 2019 2019/89
Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2015-2017 Slaterus R. 2019 2019/25
Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken Hans Schekkerman, Erik van Winden, Loes van den Bremer & Rob Vogel 2019 2019/36
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018 Peter de Boer & Kees Koffijberg 2019 2019/06
Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 Symen Deuzeman 2019 2019/17
Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer van Turnhout C., Foppen R. & Zoetebier D. 2019 2019/85
Watervogels in Nederland in 2016/2017 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2019 2019/01
Important Bird Areas in the Netherlands 2019. van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 2019/78
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18