Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Onderzoek Opgave ontsnippering in de provincie Noord-Brabant Henk ten Holt (Bureau ZET), Henk Sierdsema, Christian Kampichler, Loes van den Bremer (Sovon) 2019 2019/08
Important Bird Areas in the Netherlands 2019. van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 2019/78
Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/23
Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 Postma P. & Koffijberg K. 2019 2019/28
Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg, Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/35
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines Henk Sierdsema, Paul van Els & Jurrian van Irsel 2019 2019/89
Broedvogels in Nederland in 2017 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2019 2019/04
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt 2019 2019/02