Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1647
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag - rapportage tot en met monitoringjaar 2019 Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rapppoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2020 2020/25
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020 Vincent de Boer 2020 2020/43
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. & Schekkerman H. 2020 2020/28
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10
Vogels en verstoringsbronnen in de Rotterdamse Haven. Handreiking voor een beoordelingskader. R. Foppen & M. Roodbergen 2020 2020/18
Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe van Kleunen A., van Manen W., Nijssen M. & van den Burg A. 2020 2020/15
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2019 Vincent de Boer & Kees Koffijberg 2020 2020/23
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Achtergrondrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen & Petra Verburg 2020 2020/32
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 Hornman M. & Slaterus R. 2020 2020/21